Kalender
« februari MAART 2018 april »
vrijdag2Leerlingenraad
woensdag7Pedagogische studiedag (geen school voor onze leerlingen)
vrijdag9Pulhofquiz georganiseerd door het oudercomité
maandag12Muzische week
dinsdag13Muzische week
woensdag14Muzische week
donderdag15Muzische week
vrijdag16Muzische week
18Ingroeiviering Eerste Communie om 9.45
dinsdag20Vergadering oudercomité om 20.15 in de ontmoetingsruimte
maandag26Sportdag voor 1-2-3
dinsdag27- Sportdag voor 4-5-6
- Bezoek van de BIB-bus voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar
woensdag28- Boekenbeurs georganiseerd door het oudercomité
- Rapport
- Oudercontact deel 1 (voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar)
donderdag29Oudercontact deel 2 (voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar)
vrijdag30Bezoek van de BIB-bus voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar
Schoolvakanties
 • pedagogische studiedagen (geen school voor de leerlingen)
  • vrijdag 28 september 2018
  • woensdag 30 januari 2019
 • facultatieve verlofdagen
  • maandag 1 oktober 2018
  • vrijdag 15 februari 2019
 • schoolvakanties
  • herfstvakantie van 29 oktober 2018 t.e.m. 4 november 2018
  • kerstvakantie van 24 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019
  • krokusvakantie van 4 t.e.m. 10 maart 2019
  • paasvakantie van 8 t.e.m. 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
  • Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
  • Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
  • Pinkstermaandag: 10 juni 2019
Zwemkalender 2018-2019
Enkel voor het 3de leerjaar om de 14 dagen op donderdag
3A - 3B3C - 3D
6 en 20 september
4 en 18 oktober
8 en 22 november
13 december
10 en 24 januari
7 en 21 februari
14 en 28 maart
25 april
9 en 23 mei
13 juni
13 en 27 september
11 en 25 oktober
15 en 29 november
20 december
17 en 31 januari
14 en 28 februari
21 maart
4 april
2 en 16 mei
6 en 20 juni