Praktische informatie
Schoolreglement
Onze School
Welkom
Ons opvoedingsproject - schoolvisie
Schoolreglement 2018-2019 Algemene info.pdf
Reglementaire bepalingen
Inschrijvingen
Aanwezigheid – openingsuren
Afwezigheid
Vrijstelling van het volgen van de lessen
Te laat aankomen
Onderwijs aan huis
Contacten ouders – school – spreekavonden
Engagementsverklaring
Getuigschriften basisonderwijs
Omgaan met leerlinggegevens
Verandering van school
Schoolreglement 2018-2019 Reglementaire bepalingen.pdf
Orde- en tuchtmaatreglementen
Preventieve schorsing als bewarende maatregel
Tijdelijke uitsluiting
Definitieve uitsluiting
Beroepsprocedure
Leefregels voor onze leerlingen
Schoolreglement 2018-2019 Orde- en tuchtreglement.pdf
Wie is wie?
Structuur
Organisatie van de school
Schoolbestuur
Het team van de lagere school
IDACC
Beroepscommissie
Schoolraad
i-Meet
Klassenraad
CLB
Oudercomité
Leerlingenraad
Veiligheidsraad
CKB
Schoolreglement 2018-2019 Wie is wie.pdf
Afspraken binnen de school
Agenda – huistaken – lessen
Avondstudie – activiteiten na schooltijd
Bewegingsopvoeding – zwemmen
Pulhofje (digitale schoolkrant)
Computer – multimedia
Jeugdtijdschriften
Kledij – uiterlijk
Eén- en meerdaagse uitstappen
Middagpauze
Verzekering
Organisatie klasgroepen volgend schooljaar
Pestgedrag
Rapporten – evaluatie – zittenblijven
Rekeningen – bijdrageregeling
Rijen
Schoolmateriaal
Secretariaat
Speelplaats
Studiehulp – bijlessen
Toelatingen
Vakantiedagen
Veiligheid en gezondheid op school
Verjaardagen
Gevonden voorwerpen
Zorgverbreding – zorgteam – multidisciplinair team
Schoolreglement 2018-2019 Afspraken binnen de school.pdf