Praktische informatie
Uniform
Op onze school is het uniform verplicht.
Ouders die kiezen voor onze school, kiezen ook voor ons uniform.

In volgende documenten vind je meer informatie:

Wat is het uniform?
De prijzen van de verplichte uniformkledij

Hiernaast vind je ook de data van de uniformverkopen.

KALENDER
Uniformverkopen
SEPTEMBERvrijdag 8 september
vrijdag 22 september
OKTOBERvrijdag 13 oktober
DECEMBERvrijdag 8 december+ NN-verkoop* georganiseerd door het oudercomité
JANUARIvrijdag 26 januari
MAARTvrijdag 9 maart
APRILvrijdag 20 april
MEIvrijdag 25 mei+ NN-verkoop* georganiseerd door het oudercomité
* NN-verkoop = niet-nieuwe verkoop