Praktische informatie
Uniform
Op onze school is het uniform verplicht.
Ouders die kiezen voor onze school, kiezen ook voor ons uniform.

In volgende documenten vind je meer informatie:

Wat is het uniform?
De prijzen van de verplichte uniformkledij

Hiernaast vind je ook de data van de uniformverkopen.

KALENDER
Uniformverkopen
OKTOBERvrijdag 12 oktober+ Niet Nieuwe verkoop
NOVEMBERvrijdag 16 november
DECEMBERvrijdag 7 december
JANUARIvrijdag 25 januari
MAARTvrijdag 15 maart+ Niet Nieuwe verkoop
APRILvrijdag 26 april
MEIvrijdag 17 mei