Onze school
Wie is wie?
Het schoolbestuur

Het O.-L.-Vrouwinstituut wordt bestuurd door de inrichtende macht: de vzw Onze - Lieve - Vrouwinstituut, geleid door de Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur, deze laatste onder voorzitterschap van de heer André Van der Spiegel. De Raad van bestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beslissingen en beheert de goederen van het instituut. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doen zij een beroep op de eigen begeleiding. Ze volgen de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te stellen.

Het dagelijks bestuur van héél het O.-L.-Vrouwinstituut berust bij IDACC (Inter Directie Advies en Coördinatie Commissie). Die bestaat uit: de directeur van het ASO, geassisteerd door twee adjunct-directeurs, de directeur van de lagere school en de directeurs van de kleuterschool.

De scholengemeenschap
De schoolgemeenschap “PULHOF-SINT-LIEVENS” bestaat uit volgende scholen:
 1. Vrije Kleuterschool OLVI Pulhof
  Floraliënlaan 370/2 – 2600 Berchem
 2. Vrije Lagere School OLVI Pulhof
  Grote Steenweg 489 – 2600 Berchem
 3. Vrije Basisschool SLCA
  Kasteelpleinstraat 31 – 2000 Antwerpen
 4. Vrije Basisschool SLCA
  Kapucinessenstraat 28 - 2000 Antwerpen
De schoolraad

In onze school is er een schoolraad voor de basisschool.

Dit officiële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen: personeel, ouders en lokale gemeenschap. Op die manier wordt een afvaardiging van ouders en leerkrachten nauwer bij het schoolbeleid betrokken. Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school.

Tijdens ten minste drie vergaderingen per schooljaar worden onderwerpen besproken die het schoolleven rechtstreeks aanbelangen.